september 20, 2023

Het puberbrein

De tropenjaren. Als ouder van jonge kinderen zal je bekend zijn met dit begrip. 
Deze jaren worden de pittigste jaren genoemd. 
De slapeloze nachten. 
De onzekerheid wat er met jouw kindje aan de hand is. 
Het altijd maar aanstaan en zorgen voor jouw kind. 
Voor ouders met jonge kinderen is er veel begrip en support, 
omdat we allemaal weten of ons voor kunnen stellen hoe zwaar deze periode is. 

Veel minder hoor je over ouders met pubers. 
En dat terwijl uit onderzoek van de American Psychological Association blijkt 
dat pubermoeders meer stress ervaren dan moeders met een baby. 
Ze voelen zich onzekerder en eenzamer. 
Ze nemen afscheid van de jaren waarin ze als moeder de belangrijkste persoon waren. 
Een puber wil zonder de ouder ontdekken wie het zelf is. 
Vaak hoor je dat het makkelijker wordt als kinderen ouder worden
en dat is in zekere zin ook waar. 
Ze zijn zelfstandiger, minder afhankelijk van jou en dat geeft meer ruimte om je eigen dingen te doen. 
De andere kant is, dat een puber zich steeds meer van jou losmaakt. 
Jouw kind zet zich tegen je af. 
Zegt alles waarvan jij geleerd hebt om het niet te zeggen. 
Ze wil experimenteren. 
Haar eigen identiteit ontdekken. 
En jij moet er maar op vertrouwen dat ze de juiste keuzes maakt
en zich niet teveel laat beïnvloeden. 

Het gedrag van jouw kind, kan veel in jou triggeren. 
Jouw eigen pubermeisje, dat nog steeds in jou zit, wordt geraakt. 
Het vraagt van jou om je eigen angsten niet op jouw kind te projecteren. 
Om continu de afweging te maken hoe veel ruimte jij jouw eigen kind geeft
en waar je grenzen stelt. 
Welk gedrag je wel en niet accepteert. 
Het is de kunst om niet in de emoties van jouw kind mee te gaan. 
Wanneer jij rustig blijft, dan ebt die chagrijnige bui sneller weg. 
Als jij jouw kind de ruimte geeft en motiveert, dan kunnen haar talenten beter tot bloei komen. 
Wees nieuwgierig. 
Benoem wat jij ziet en houd vooral jouw oordeel voor je. 
Toon medeleven en begrip. 
Blijf de veilige haven voor jouw kind en wees beschikbaar,
zodat ze naar jou toe kan komen als ze die behoefte heeft.